Stølstrim 2018

Stølstrim 2018

Verkadalen: Når stølstrimmen åpnar  (1. juni) skal me ha merka ferdig mellom Verkadalen og over til Seljenuten. Det står per i dag ikkje benk opp Selstad, men da kjem.


Rundtur i Folkedal:

Me har rydda, merka og gjort klart for at ein kan gå ein rundtur i Folkedal, for å nå desse 5 stølane i år. Dette vil vera ein dagstur på om lag 8 timar med pausar og ei matøkt. Stølane det gjeld er Helgastøl - Holstøl - Gulleiksheldren - Longeskor - Håli.

Helgastøl


Tilhøyrer brukarane på Sandflåten, Brekke, Elvatun og Hesgiljane i Folkedal. Stølen ligg i snautt 500 m høgd vest for bruka øvst i Folkedal...

(Trykk på "Last ned Infoark" for meir info)

Verkadalen


Verkadalen var heimestølen til Røynstrand og ligg om lag i 350 meters høgde.  Dei buførte heimanfrå og ut til Selstad og opp lia til Verkadalen...

(Trykk på "Last ned Infoark" for meir info)

Gulleiksheldren


På vestsida av Kvanngjelet, langt inne i Kvanndalsdalen i 300-400 meters høgd over havet ligg husmannsplassen Holstø...

(Trykk på "Last ned Infoark" for meir info)

Longeskor


Eit godt stykke inn i den tronge Kvanndalsdalen, og mest 400 meter over havet ligg Longeskor. Vegen dit er kronglete og bratt og kan til tider ...

(Trykk på "Last ned Infoark" for meir info)

Horgastølen


Horgastøl ligg i Middalen, nordvest for Nesheimshorga. Her støla eigarane av...

(Trykk på "Last ned Infoark" for meir info)

Seljesete


Vårstølen til HamreLigg midtlides i ca. 350 meters høgde i brattlendeTo sel står framleis og ei tuft står att ved sida av...

(Trykk på "Last ned Infoark" for meir info)

Solbjørgo


Fram til ca. 1850 var det to gardsbruk på Moe. Det eine bruket hadde støl i Skaftedal (seinare Latebakken) og på Steindro....

(Trykk på "Last ned Infoark" for meir info)

Håli


Håli ligg på høgda mellom Folkedal og Kvanndal i 520 m høgde framme på fjellkanten med godt utsyn til fjorden utover...

(Trykk på "Last ned Infoark" for meir info)

Holstø


Denne stølen ligg under Holstøhamrane vest for Kvanngjelet. Lettaste vegen dit er å gå frå Almenningane på Bordalssida. Eit anna gammalt...

(Trykk på "Last ned Infoark" for meir info)

Olastøl


Olastøl ligg i nærleiken av Krokavatnet og var opprinneleg Folkedalsstøl, men som kring år 1900 vart seld frå brukarar i Nedre Folkedal til Haugsnes...

(Trykk på "Last ned Infoark" for meir info)

Øykjaskår


Ligg på eit platå på toppen av Kjerlandsskorane og er ein veldig solrik og lun plass. Det einaste ein finn av skriftleg materiale...

(Trykk på "Last ned Infoark" for meir info)

Seljenuten


Seljenuten var fjellstølen til Hamre og ligg i omlag 650 meter høgd sør for Seljeset. Her er det tufter etter både sel og flor...

(Trykk på "Last ned Infoark" for meir info)