Stølstrim 2022

Stølstrim 2022


Eideskår


Hedler

Hedler frå Haukanes

Bakkane

Bakkane frå Haukanes

Øykjaskår

Øykjaskår fra Eide

Fuglavatnet


Skjervet

Trappene i Skjervet

Steingrimsteigen


Rundtjørn

Rundtjørn frå Stokksel

Oksastølen

Oksastølen frå Djønno

Utgjerslo

Utgjerslo frå Lussand

Hedler

Hedler frå Lussand

Kvilingasteinen

Kvilingasteinen frå Lussand