Stølstrim 2019

Stølstrim 2019

Dale


Dale er heimestøl for fire av bruka på Seim. Alle hadde træe til som vart slegne og høyet lagra i uteløer. Me hadde fem-seks gode lass...

(Trykk på "Last ned Infoark" for meir info)

Dalset


Dalset høyrer til gardane på Øvre Fenne og ligg i Voss kommune. I august 1899 kjøpte dei to...

(Trykk på "Last ned Infoark" for meir info)

Fagnastøl


Fagnastøl er fjellstølen til bruka på Seim. På Fagnastøl var der ikkje træe (teig) Tydinga av namnet Fagnastøl ligg i sjølve namnet...

(Trykk på "Last ned Infoark" for meir info)

Hausskar


Truleg var det Nitun og Midtunsbruka som støla i Hausskar, og Oppetun i Søtedalen. Stølen ligg omlag...

(Trykk på "Last ned Infoark" for meir info)

Håstadbøstølen


Denne stølen ligg eit godt stykke lenger ut mot fjorden enn Kvanndalsstølen. Den ligg rett opp over sentrum i Kvanndal i 475 meters...

(Trykk på "Last ned Infoark" for meir info)

Kvanndalsstølen


Her støla dei to bruka i Kvanndal 136/ 1 og 2, og dei har kvart sitt sel. Tre andre husstandar frå Kvanndal har fått bygd...

(Trykk på "Last ned Infoark" for meir info)

Nutestølen


Nutestølen er sommarstøl/fjellstøl til Hamre og ligg i om lag 650 m høgd sør for Seljesete....

(Trykk på "Last ned Infoark" for meir info)

Nyestølen


Stølen Nyestølen låg i Steindrobotnen. Her var to sel. Det eine var sameiga mellom dei tre bruka på Jørdre...

(Trykk på "Last ned Infoark" for meir info)

Skykkjeset


Skykkjeset er fjellstølen til Jørdre og Brekke og ligg inst og til høgre i dalen og er av dei høgstliggjande stølane...

(Trykk på "Last ned Infoark" for meir info)

Steindro


Stølen Steindro ligg i Voss kommune omlag 800 m.o.h. Dei 3 sela som står her i dag høyrer til gardane; Oppheim...

(Trykk på "Last ned Infoark" for meir info)

Stokksel


Stokksel er namnet på stølen til Kjerland og Utetun på Eide. Stølane ligg fremst i Stokkseldalen ca 440 m over havet...

(Trykk på "Last ned Infoark" for meir info)

Storlid


Storlid ligg for seg sjølv på andre sida av dalføret ligg lægre enn Aunaset, og er fjellstølen til eit bruk på Nedre Spildo...

(Trykk på "Last ned Infoark" for meir info)