Info

Info om Granvin Turlag

Grunnlagd 1.januar 1985


Føremålet med Granvin Turlag er å skipa til turar, fremja naturopplevingar og å gjera vegar og område kjende for bygdefolket.

Styret i 2017


Leiar: Anne Lorentzen - 95130272

Nestleiar: Harald Hatland

Skrivar: Eline Lorentzen Djønne

Kasserar: Elisabeth Såkvitne

Styremedlem: Jostein Midtun

Medlemspengar 2017


Familie:                kr: 150,-

Enkeltmedlem: kr: 100,-


Kontonummer: 35302645572

(giro blir ikkje sendt ut - ver gild og betal til denne kontoen)

Nokre av dei flittige hjelparane

Granvin Turlag består av fleire frivillige som merkar og rydder løyper, arrangerer guida turar, osv.

Åsta Syslak

Anne Lorentzen

Elisabeth Såkvitne