Stølstrim 2017

Stølstrim 2017

Aunaset


Fjellstøl til brukarane på Spildo, ligg på om lag 700 meter over havet.På Aunaset står det i dag fire fint omvølte stølshus og ei hytte. Hans Øydvin har samla fleire småhus i...

(Trykk på "Last ned Infoark" for meir info)

Bjørndalen


Dette er heimstølen til dei to bruka to Kolskår, og ligg nordaust og eit stykkje opp for garden, om lag 600 moh. Her er det...

(Trykk på "Last ned Infoark" for meir info)

Botn


Botn er heimestølen til Espeland og ligg straks ovanfor Espelandsfossen. Eine bruket hadde eit lite træe som vart slege og hausta til etter krigen. Dei andre bruka...

(Trykk på "Last ned Infoark" for meir info)

Fagerli


Fagerli eller «Fogerliæ» som det heiter i daglegltale er inste Kolskårstølen som ligg nord for Bjørndalen, oppfor Hengsdalen. Her er brattlendte...

(Trykk på "Last ned Infoark" for meir info)

Fossdal


Fjellstøl til Lussand og Beggevik.Ligg omlag 500 meter over havet på ein stor flate der elva frå Herdabreidvatna renn framom. Sela står på...

(Trykk på "Last ned Infoark" for meir info)

Herdabreistølen


Herdabreistølen ligg oppfor heimste Herdabreivatnet, og tuftene viser enno. Garden Svartveit på Utne åtte stølen i gamal tid, heilt til 1768. Då var dei...

(Trykk på "Last ned Infoark" for meir info)

Kleppe


Dette har vore vårstølen til bruka i Øvre Folkedal.  Her er det veldig tidleg, og har vore ei stor slåtte til Smidjehaugen  (129-4)  Det heitte seg at smøret herifrå...

(Trykk på "Last ned Infoark" for meir info)

Liaset


Liaset er heimste stølen til gardane Holven og Trå, og ligg like ved bilvegen over Espelandsdalen. Her beitte dei på båe sider til riksvegen, mot...

(Trykk på "Last ned Infoark" for meir info)

Nordebotn


Inn mot Nordebotn er det vister etter ei selstuft. Eigaren av bnr. 4. på Espeland fann ut at det var stuttare veg dit enn til Nuten, og ville byggja sel der. Tufta ligg...

(Trykk på "Last ned Infoark" for meir info)

Nuten


Nuten eller Espelandsnuten er fjellstølen til Espeland og ligg vest og oppfor Botn, oppunder Saua-nuten I 770 meters høgde. Her hadde alle bruka sel. Her støla dei...

(Trykk på "Last ned Infoark" for meir info)

Olastøl


Etter den siste store snjoskreda mellom Dals-selet og Trå-selet (Tuftena) i 1868, flytta eigarane av gnr/bnr 96/2 og gnr/bnr 96/3 sela sine lenger nordaust. Etter at dei flytta...

(Trykk på "Last ned Infoark" for meir info)

Skeidset


Skeiset er heimestølen til bruka på nedre Spildo og ligg på vestsida av Seim- Spildodalen eit stykke lengre inn enn Spildatveita. Skeiset ligg på ca. 470 moh. Her er ei fin...

(Trykk på "Last ned Infoark" for meir info)

Skårsstølen


Skårsstølen høyrde til Skår og ligg eit stykke nord for garden, oppunder Tingsteinen. Her står det to sel som båe har vore under omvøla. Her var også...

(Trykk på "Last ned Infoark" for meir info)

Hedler på Lussand


Hedler er vårstølen til dei tre bruka på Lussand og ligg oppi lia ovom garden på ca 350 moh. Her var dei ein 14 dagars tid om våren føre jonsok og litt ...

(Trykk på "Last ned Infoark" for meir info)