Stølstrim 2024

Stølstrim 2024Under arbeid. Mer info kommer

01 Hardingatjørn  Tjern ved Olastøl

Lengde: 2,4 km - Høydemeter: 100m - Høyde: 600 moh.

02 Olastøl - Krokavass Støl 

Lengde: 1 km Høydemeter: 20 Høyde: 555 moh.

03 Angerskleiv

Lengde: 3,7 km Høydemeter: 200 Høyde: 580 moh.

04 Skaftedalstveiti støl

Lengde: 1 km Høydemeter: 100 m Høyde: 510 moh. 

05 Latebakken Støl

Lengde: 2,5 km Høydemeter: 164 m Høyde: 711 moh.

06 Haugseåsen Rundtur

Lengde: 2 km Høydemeter: 13 m Høyde: 395 moh.

07 Kolgrevehaugen

Lengde: 1 km Høydemeter: 21m Høyde: 412 moh.

08 Gamle Hardangerbana Rundtur

Lengde: 4,5 km Høydemeter: 126 Høyde: 140 moh.

09 Nuten Støl på Hamre

Lengde: 1,9 km Høydemeter: 556 Høyde: 620 moh.

10 Spildatveita og Nyatræet Seimsdalen

Lengde: 3 km Stigning: 352 Høyde: 450 moh

11 Aunsaet Støl Spildo

Lengde: 6 km, Stigning: 646 Høyde: 712 moh.

12 Odden Støl Spildo

Lengde: 6 km Stigning: 625 Høyde: 591 moh.