Turprogram 2017

Turprogram 2017

Dato

 

Lokasjon

 

Oppmøte

 

Turleiar

(tlf)

Lett / Tung tur

* = lett ***** = tung

09.04

2017

Skitur til Midtfjell

 

-

Jan Stedje

 

*****

10.05

2017

"Hjertemarsj"

Med Granvin Helselag

-

Elisabeth Såkvitne

 

*

25.06

2017

Familietur

Skaret - Fuglavatnet

-

Olav Tveito

 

**

16.07

2017

"Ut av bygda tur"

Samlen (mot Herand)

-

Anne Lorentzen

 

**

13.08

2017

Stølstrimtur

Nordebotn

-

Lars S Seim

 

***

10.09

2017

Midtfjell

 

-

Hans Velken

 

*****

Det må vera minst 4 deltakarar + turleiar for at turane blir gjennomført.

Granvin Turlag - Kart

 

Granvin Turlag har lagt ut bøker i turkassene i alle stølane som er med i Stølstrim 2017. Det ligg og turbøker ute i turkassene i dei stølane som var med i Stølstrimmen i 2015 og 2016.

 

Kart over desse kjem her snart!

All informasjon og bilder på denne sida tilhøyrer Granvin Turlag om ikkje anna er nevnt, og kan ikkje publiserast utan samtykke. Nettsida er produsert for Granvin Turlag av Kim André Vaksdal