Stølstrim 2016

Stølstrim 2016

Eideskår:

Grostøl:

Hausskartuftene:

Hedler (Velken):

Hedler:

Håstadbøstlen:

Instestølen:

Latebakken:

Mikkjelstøl:

All informasjon og bilder på denne sida tilhøyrer Granvin Turlag om ikkje anna er nevnt, og kan ikkje publiserast utan samtykke. Nettsida er produsert for Granvin Turlag av Kim André Vaksdal